De privacy van cliënten en de bescherming van hun persoonsgegevens wordt door De Graaf Advocatuur al sinds haar bestaan (sedert augustus 2009) gerespecteerd. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei jl. van kracht werd, zal de werkwijze van De Graaf Advocatuur dan ook niet of nauwelijks wijzigen. De bescherming van uw persoonlijke gegevens blijft bij ons dan ook de hoogste prioriteit. Via onze privacyverklaring informeren wij u over de gegevens die wij van u hebben en waarom. Dit doen wij zo toegankelijk en duidelijk mogelijk, conform alle wettelijke bepalingen die vanuit de AVG gelden. Onze privacyverklaring is op onze site te raadplegen: https://degraafadvocatuur.nl/privacy/

Indien u nog vragen heeft, kunt u uiteraard contact opnemen: https://degraafadvocatuur.nl/contact/