Bestuurders van rechtspersonen worden steeds vaker met succes in privé aansprakelijk gesteld voor hun handelen namens een rechtspersoon. Vooral bestuurders van besloten vennootschappen en naamloze vennootschappen lopen het risico aansprakelijk te worden gesteld voor hun handelen namens de vennootschap. Die aansprakelijkstelling gebeurt niet alleen door curatoren, maar ook door afzonderlijke crediteuren.

Grondslagen voor een aansprakelijkstelling zijn door meerdere arresten van de Hoge Raad ontwikkeld. Koopt een bestuurder bijvoorbeeld namens de rechtspersoon een partij goederen, terwijl deze bestuurder weet dat de rechtspersoon de koopprijs niet kan betalen – ook niet op een later tijdstip – dan handelt deze bestuurder onrechtmatig.

Met deze norm, die de Hoge Raad heeft ontwikkeld in het zogenaamde Beklamel-arrest, heeft de verkoper een wapen in handen om de bestuurder in privé aansprakelijk te stellen als de rechtspersoon zijn factuur niet betaalt. Natuurlijk speelt in dit soort kwesties altijd de vraag in hoeverre de verkoper kan bewijzen dat de bestuurder wist dat hij de Beklamel-norm overtrad.

Advocaat Bestuurdersaansprakelijkheid Nijmegen - De Graaf Advocatuur

Als bestuurder aansprakelijk gesteld of een bestuurder aansprakelijk stellen?

Als bestuurder kun je aangesproken worden door een curator, de besloten vennootschap, of door crediteuren. Het kan ook zo zijn dat je zelf een bestuurder wilt aanspreken op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. Ik heb ruime ervaring aan beide zijden van de tafel.