Samen sterker

Als advocaat ondernemingsrecht kan ik bestuurders en ondernemingen op heel veel gebieden in hun (juridische) bedrijfsvoering ondersteunen. Toch zijn er veelal aanvullende expertises nodig. Specialisten op het gebied van het Intellectueel Eigendom, Arbeidsrecht, Fiscaal recht, accountants, communicatiedeskundigen. Geen enkele handeling of beslissing staat op zichzelf. Zeker in deze tijd werkt niemand meer op een eiland, maar zijn dwarsverbanden en een daarmee samenhangend netwerk onontbeerlijk. Dat netwerk heeft zich in de jaren dat ik actief ben gevormd. Om iedere rechtzoekende optimaal te kunnen helpen verwijs ik graag en veelvuldig door naar professionals uit andere vakgebieden. Zo krijgen mijn opdrachtgevers altijd de beste ondersteuning. Daar zijn zij en ik het meest mee geholpen. Want, zoals gezegd, richt ik mij op wederzijds vruchtbare lange termijn relaties. En ga ik voor de best denkbare ondersteuning, op alle gebied, voor de mensen die mij hun vertrouwen geven.

Bijkomend voordeel is dat werken vanuit een netwerk met zelfstandige professionals de overheadkosten tot een minimum beperkt en de lijntjes kort blijven. Met een significante kostenbesparing voor onze relaties als resulterende kracht.

 

“Jan en ik versterken elkaar. Onder het adagium “schoenmaker blijf bij je leest”, stuurt Jan zijn cliënten met arbeidsrechtelijke problemen door naar mij en stuur ik mijn cliënten met ondernemingsrechtelijke problemen naar Jan. Tot volle tevredenheid van onze cliënten en zeker ook goed voor ons eigen werkplezier”

Erik Wekking, advocaat Arbeidsrecht