Advocaat Fusie Overname Nijmegen - De Graaf Advocatuur

Aan een fusie, overname of verkoop van een (deel van een) onderneming gaat vaak een heel traject vooraf. Het fuseren met of overnemen van een andere onderneming is vaak een complex proces vol valkuilen. Om een optimaal resultaat te bereiken en eventuele risico’s af te dekken, is kundige juridische, fiscale en financiële begeleiding noodzakelijk.

Loop jij op dit moment tegen dit soort zaken aan?

Neem contact met mij op.

Ik geef je het advies dat nodig is om dit tot een goed einde te brengen.

Waar op te letten?

Voordat een potentiële koper overgaat tot een daadwerkelijke aankoop wil hij uiteraard volledig worden geïnformeerd. De verkoper is aan de andere kant op voorhand voorzichtig en zal niet alles direct prijs willen geven. Een weldoordachte intentieverklaring met geheimhouding afspraken is nodig. Daarna start het due diligence onderzoek naar de juridische risico’s binnen een onderneming. Iedere stap in dit proces kan in een latere procedure winst of verlies betekenen. Elke stap moet dan ook zorgvuldig en in de juiste volgorde worden genomen.

Laat mij met je meekijken

Maak gebruik van de ervaring die ik in de afgelopen 25 jaar heb opgedaan bij het:

  • Opstellen van de intentieverklaring;
  • Onderzoek naar juridische risico’s;
  • Opstellen van contracten, vrijwaringen en garanties;
  • Onderhandelen;
  • Vaststellen van de aansprakelijkheden;
  • Op een juiste wijze afsluiten van de aan- dan wel verkoop van de onderneming.

Door vooraf een scherpe analyse te maken kan er veel ellende worden voorkomen en ligt een voor beide partijen succesvolle aan- of verkoop binnen handbereik zonder dat de kosten uit de pan rijzen.

 

Samenwerkingen

Bij fusies en overnames is het van belang dat ook de fiscale en financiële valkuilen goed worden doorzien. De Graaf advocatuur staat niet op zichzelf, maar handelt vanuit een groot netwerk met aanvullende professionals. Waar nodig breng ik je in contact met accountants en fiscalisten waar ik op vertrouw en waarmee ik al veel bedrijfsovernames en fusies tot een goed einde mee heb gebracht.