Ondernemingsrecht actualiteit - De Graaf Advocatuur

Hoge schulden door Corona? Nieuwe wet biedt mogelijk een uitweg

 

Door de huidige Corona-crisis wordt een golf van faillissementen verwacht. Veel ondernemingen bevinden zich door de omstandigheden in zwaar weer. Een wet in voorbereiding biedt ondernemers met een in potentie gezond bedrijf mogelijk een handvat om van een zware schuldenlast af te komen. Hiermee kan veel schade voor deze ondernemers en voor de maatschappij worden beperkt.

 

 

Behandeling wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord

De huidige crisis is voor de overheid aanleiding om vaart te maken met enkele belangrijke wetsvoorstellen die ondernemers door de crisis kunnen helpen. Een van die wetsvoorstellen betreft het voorstel Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA). Hoewel de wet nu nog niet is aangenomen, kan het haar schaduw (in positieve zin) al wel vooruit werpen.

De WHOA is bedoeld voor ondernemingen die op zichzelf rendabel zijn, maar door een te zware schuldenlast of te hoge structurele kosten een sanering van schulden en verplichtingen nodig hebben om te voorkomen dat zij in surseance van betaling of faillissement komen. Voor die situatie maakt het voorstel het mogelijk dat de rechtbank een akkoord over het herstructureren en saneren van schulden goedkeurt. Door de goedkeuring worden alle schuldeisers en aandeelhouders van de onderneming gebonden aan de inhoud van het akkoord, ook degenen die tegen hebben gestemd. Vorderingen en andere rechten van werknemers op grond van arbeidsovereenkomst blijven van rechtswege buiten het akkoord. In Nederland ontbreekt momenteel een wettelijke regeling voor een dwangakkoord buiten faillissement.

Het is al mogelijk om in faillissement een dwangakkoord aan te bieden, maar met deze wet wordt dit ook buiten faillissement mogelijk. Dit biedt een uitkomst voor ondernemingen die in essentie gezond zijn, maar met een problematische schuldenlast kampen. Door een herstructurering van de schulden kan een faillissement en de daardoor ontstane maatschappelijke schade worden voorkomen. De onderneming kan door blijven draaien en werkgelegenheid blijft behouden. De regeling biedt de praktijk dan ook een instrument die het, bij uitstek in onzekere tijden als deze, goed kan gebruiken.

Versnelde inwerkingtreding per 1 juli 2020

In maart dit jaar riepen insolventierecht specialisten al een open brief aan het kabinet met de oproep het Wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord (WHOA) met spoed aan te nemen. Inmiddels heeft het kabinet de WHOA op een lijst met spoedeisende wetsvoorstellen opgenomen. De plenaire behandeling in de Tweede Kamer staat inmiddels gepland op 8 juni 2020. Het doel is om 1 juli 2020 in werking te laten treden. Of deze datum wordt gehaald, is echter afwachten.

Anticiperen op de WHOA

In ons recht kunnen bijna aangenomen wetten echter al invloed hebben op de huidige rechterlijke beslissingen. Er wordt dan geanticipeerd op een wetsvoorstel. Op die wijze zal ook de het voorstel WHOA nu al van nut kunnen zijn voor ondernemers die in financiële problemen verkeren.

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken De Graaf Advocatuur info@degraafadvocatuur.nl.