Ondernemingsrecht actualiteit - De Graaf Advocatuur

Winst in zaak investeringsfraude

Na een jarenlange rechtsstrijd heeft De Graaf Advocatuur uit Nijmegen een grote zaak gewonnen voor investeerders in een film. De cliënten van De Graaf Advocatuur hebben daardoor recht op teruggave van een bedrag van meer dan 2 miljoen euro.

Het Gerechtshof Amsterdam achtte in hoger beroep bewezen dat de gedaagden, Dutch Film Finance B.V. en haar bestuurder, onrechtmatig hebben gehandeld doordat zij de investeerders hebben misleid. Zij hadden hen namelijk aangezet tot het doen van een investering op grond van een prospectus die in werkelijkheid niet werd gevolgd. De geïnvesteerde gelden kwamen (voor het grootste deel) namelijk niet terecht bij de producent van de film, maar verdwenen via een geld carrousel in de zakken van Dutch Film Finance B.V. en andere bij de carrousel betrokken personen. Hierdoor kon de film uiteindelijk niet worden gemaakt.

Uit een door de FIOD gedane inval bij de bestuurder van Dutch Film Finance B.V. kwamen stukken boven water, waaruit het onrechtmatig handelen bleek. Hieruit kwam overduidelijk naar voren dat Dutch Film Finance B.V. en haar medestanders over de rug van de investeerders op een oneigenlijke wijze gebruik hadden gemaakt van de toen geldende fiscale regeling voor het produceren van een Nederlandse film. De investeerders liepen hierdoor niet alleen de kans mis op winst van een mogelijk succesvolle film, ook werden zij op een oneigenlijke wijze blootgesteld aan het reële risico dat de fiscus de constructie niet zou accepteren.

De Graaf Advocatuur wist het Gerechtshof te overtuigen dat dit een onrechtmatige daad was. Het Gerechtshof stelde vast dat het betrekken van de investeerders in een risicovolle operatie zonder dat zij daarover naar behoren waren ingelicht als onrechtmatig jegens hen moet worden gekwalificeerd.

Dutch Film Finance B.V. en haar bestuurder moeten daarom de investeerders de volledige inleg van meer dan 2 miljoen euro terugbetalen, inclusief de daarover verschuldigde rente en de in het proces gemaakte kosten.

Wil jij jouw zaak bij mij voorleggen? Mail me voor een vrijblijvende eerste kennismaking via info@degraafadvocatuur.nl.